Diana Helbers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en/of potentiele klanten.

1. Verantwoordelijke

Diana Helbers is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contact gegevens.

Contactgegevens:

Diana Helbers gevestigd aan het Lelieplein 4 3202 HE te Spijkenisse.

info@dianahelbers.nl
06 – 42 46 77 75

2. Welke gegevens verwerkt Diana Helbers en met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. Voor- en achternaam, geboortedatum
 2. Straatnaam en huisnummer
 3. Postcode
 4. Plaats
 5. Bedrijfsnaam
 6. Telefoonnummer
 7. E-mailadres
 8. IP-adres
 9. Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
 10. Foto’s voor huidanalyse en controle voortgang behandeling
 11. Productgebruik en de gegeven behandeling
 12. Het afhandelen van uw betaling

2.2. Diana Helbers verwerkt de in sub 2.1. Genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a/l) Uw naam, adres en telefoonnummer en mailadres worden gebruikt voor:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
 • Het versturen van uitnodigingen, nieuwsbrieven( via mailchimp), facturen of informatie over de diensten van  Diana Helbers
 • Het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking
 • Het maken van een online afspraak via onze website
 • Administreren en verzenden van de door u aangekochte producten in onze webshop
 • Diana Helbers analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

i) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m. contra-indicaties bij diverse behandelingen.

j) Van Foto’s vóór 25 mei 2018 is mondeling goedkeuring gevraagd, en hierna schriftelijk. Foto’s worden alleen gebruikt om de voortgang van de behandeling te kunnen bepalen. Foto’s worden voor publicatie van bijvoorbeeld de website gebruikt als hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is gegeven door u.

k) De informatie over productgebruik en de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele reacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

l) Diana Helbers is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.

2.3. Informatieverstrekking aan derden:

Diana Helbers  verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

3. Niet-persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, kan het zijn dat er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld worden van niet- persoonlijke aard. (Bijv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.) Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of delen op sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook, Google + en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd met een code AddThis.com, die een cookie plaatst. Leest u de Privacyverklaring van Google +, Facebook en Instagram wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.

Diana Helbers heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Bij het bezoek aan de praktijk door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/ verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Diana Helbers is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als U op de website van Diana Helbers terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen

Schoonheidssalon Diana Helbers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Diana Helbers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Diana Helbers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Diana Helbers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Facebook Pixel:
Wij maken gebruik van Facebook Pixel om pagina’s en/of advertenties te kunnen promoten of delen op het sociale netwerk Facebook. Dit wordt gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Hierdoor worden onder meer cookies op onze website geplaatst. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze sociale netwerk websites. Leest u de privacyverklaring van Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation) om te zien hoe zij omgaan met verwerking van uw persoonsgegevens die zij op basis van deze code ontvangen. Doe dit regelmatig, omdat hun privacyverklaring elk moment aangepast kan worden.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Diana Helbers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dianahelbers.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Diana Helbers wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Wijzigingen

Diana Helbers behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.